26 sierpnia 2014
Tu zaczęła się łódzka "Solidarność"…
W 34. rocznicę wybuchu 5-dniowego strajku okupacyjnego łódzkich tramwajarzy, którzy 26 sierpnia 1980 roku zapoczątkowali falę solidarnościowych protestów sierpniowych w Łodzi, przed dawną zajezdnią autobusową ...
25 sierpnia 2014
Wołyńskich wzruszeń dzień pierwszy…
Na Wołyniu, usianym gęsto mogiłami polskich legionistów i żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w latach 1919-1921 na wojnie polsko-bolszewickiej oraz podczas II wojny światowej, gościła w tych dniach ...
Simon Goodough znany popularyzator historii wojen i wojskowości w wydanej w 1979 r. książce "Tactical Genius in Battle" w uznaniu talentów dowódczych Józefa Piłsudskiego postawił go w kręgu zwycięzców 27 największych bitew w dziejach świata. Wymienił go w szeregu takich strategów jak Temistokles, Aleksander Wielki, Cezar, Gustaw Adolf czy Kondeusz.
Kiedy odbyła się bitwa pod Kostiuchnówką ?
4 - 6 lipca 1916
5 - 10 września 1916
8 - 10 lipca 1916
1 - 10 września 1916
5 - 6 sierpnia 1916
Wykonanie: AI