30 września 2015
Przyszli medycy rozpoczęli naukę
Nowy rok akademicki 2015/2016 – jako pierwszy z największych łódzkich szkół wyższych - rozpoczął Uniwersytet Medyczny. Uroczystość, w której uczestniczył wicewojewoda łódzki Jarosław Klimas, odbyła się w ...
29 września 2015
Od 25 lat samorząd terytorialny kreuje nowy model obywatela
Z okazji 25-lecia samorządności w Polsce Sejmik Województwa Łódzkiego zebrał się na uroczystej sesji w Teatrze Wielkim w Łodzi.
W marcu 1916 - stacjonujący w lasach nieopodal Maniewicz - żołnierze Legionów Polskich założyli pierwszą w wojsku polskim drużynę piłkarską, nadając jej nazwę "drużyna Legionowa". Jesienią 1916 została ona przeniesiona do Warszawy, 31 lipca 1922 przekształcając się w Legię Warszawa.
Kiedy odbyła się bitwa pod Kostiuchnówką ?
4 - 6 lipca 1916
5 - 10 września 1916
8 - 10 lipca 1916
1 - 10 września 1916
5 - 6 sierpnia 1916
Wykonanie: AI