22 kwietnia 2016
Przyjaźń polsko-węgierska w Łodzi
W Publicznym Gimnazjum im. gen. Józefa Bema w Łodzi, odbyła się uroczystość z okazji święta patrona szkoły oraz 35-lecia Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Specjalnymi gośćmi jubileuszu byli między ...
21 kwietnia 2016
Pożegnanie legendarnego majora
Przez dwa dni - 21 i 22 kwietnia,Łódź oddawała honory legendarnemu dowódcy V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, żołnierzowi wyklętemu, zamordowanego przez bezpiekę 8 lutego 1951 r. strzałem w tył głowy, w ...
W dramatycznym „Rozkazie nr 1” z 3 stycznia 1946 roku Stanisław Sojczyński tak ocenił dorobek Armii Krajowej i podsumował ówczesną sytuację Polski: „Darowano nam Polskę i ustanowiono rządy nad Nią, jakbyśmy byli Narodem żebraków, jakbyśmy czekali przez sześć lat wielkich zmagań na koniec wojny z założonymi rękami, jakbyśmy nie toczyli najkrwawszych na kuli ziemskiej walk i jakbyśmy nie przerośli naszych rzekomych dobroczyńców gotowością do poświęceń i bohaterstwem. Na świętych ołtarzach Wawru, Oświęcimia, Majdanka, Warszawy, leśnych partyzanckich pobojowisk, spacyfikowanych po barbarzyńsku miast i wsi – dokonano najhaniebniejszych w dziejach profanacji: stworzono sztuczną – jakby w naszych sercach nie żyła prawdziwa – Polskę, która jest usankcjonowaniem wszelkich podłości, zła i zdrady”. (cytat pochodzi z książki Tomasza Toborka „Stanisław Sojczyński i Konspracyjne Wojsko Polskie”, wydanej w 2007 roku w Łodzi przez Instytut Pamięci Narodowej)
Który z wymienionych legendarnych „Żołnierzy Wyklętych” urodził się 30 marca 1910 roku w Rzejowicach koło Radomska:
Józef Franczak „Laluś”
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”
Hieronim Dekutowski „Zapora”
Stanisław Sojczyński „Warszyc”
Witold Pilecki „Witold”
Wykonanie: AI