Na kartach historii
W policyjne święto do odznaczeń i awansów wystąp! (18 lipca 2011)

Na placu Dąbrowskiego w Łodzi odbyły się najważniejsze w naszym regionie oficjalne uroczystości z okazji tegorocznego Święta Policji. Podczas zorganizowanej przed Teatrem Wielkim akademii pod gołym niebem najbardziej zasłużeni w służbie policjanci otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie. Policyjne święto uświetniły aż trzy orkiestry mundurowe, przybyły liczne poczty sztandarowe. Nie zawiedli też goście.

Oprócz pododdziałów policji na placu Dąbrowskiego stawili się również strażacy, strażnicy miejscy oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. Odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie wręczali: wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i zastępca komendanta głównego policji nadinspektor Waldemar Jarczewski. Towarzyszył im komendant wojewódzki policji w Łodzi inspektor Marek Działoszyński, który sam został uhonorowany brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej. W licznym gronie wyróżnionych policjantów znalazł się zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi młodszy inspektor Dariusz Banachowicz, który otrzymał złotą odznakę „Zasłużony Policjant”, nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W policyjnym święcie uczestniczyli między innymi: poseł na Sejm RP Mieczysław Łuczak oraz przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych, a wśród nich: marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, którzy otrzymali srebrne medale „Za zasługi dla policji”. Obecny był również przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak, szefowie służb mundurowych, przedstawiciele: Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, prokuratury, sądów, łódzkiego środowiska akademickiego, duchowieństwa oraz delegacje różnych organizacji i instytucji z Łodzi i regionu. Wielu zaproszonych gości – wypróbowanych sojuszników policji uhonorowanych zostało odznakami i pamiątkowymi plakietkami.

Inspektor Marek Działoszyński przybliżył zebranym efekty pracy policji w województwie łódzkim w ostatnim roku, zwracając szczególną uwagę na skuteczną walkę z dopalaczami, stadionowymi chuliganami i nietrzeźwymi kierowcami. Były również okolicznościowe przemówienia gości, którzy gratulowali policjantom dotychczasowych osiągnięć, życzyli im sukcesów w przyszłości oraz deklarowali konkretną pomoc i chęć dalszej współpracy. Pani wojewoda podziękowała policjantom przede wszystkim za to, że można na nich liczyć nie tylko w wielkich spektakularnych akcjach, ale także w rozwiązywaniu codziennych zwykłych kłopotów - we wszystkich działaniach, podejmowanych w małych społecznościach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa łódzkiego.

Uroczystą akademię przed Teatrem Wielkim w Łodzi zakończył krótki koncert połączonych orkiestr: policyjnej z Wrocławia, milicyjnej z obwodu chmielnickiego na Ukrainie oraz Straży Granicznej z Nowego Sącza. Pod zmienną batutą swych szefów muzycy zagrali między innymi przebój sprzed lat o „chłopcach-radarowcach” oraz popularny, tytułowy temat z nie mniej popularnej filmowej „Akademii Policyjnej”.

Oficjalne uroczystości na placu Dąbrowskiego poprzedziła msza święta, odprawiona w intencji policjantów i pracowników policji w łódzkim kościele św. Teresy i Św. Jana Bosko pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Ireneusza Pękalskiego, który wygłosił również okolicznościową homilię. Po mszy świętej wszyscy jej uczestnicy, poprzedzani orkiestrą policyjną, pomaszerowali ulicami Łodzi na plac Dąbrowskiego.

Rano - z okazji Święta Policji – na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji odbyła się krótka, tradycyjna uroczystość przy pomniku „W hołdzie poległym w obronie prawa i porządku publicznego”. Kwiaty pod pomnikiem złożyła między innymi wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, która następnie – jak każdego roku – uczestniczyła również w obchodach policyjnego święta na Starym Cmentarzu w Łodzi. Również tu – pod pomnikiem upamiętniającym policjantów, którzy zginęli na Wschodzie – złożone zostały wieńce i zapalone znicze.
Muzeum tradycjiMuzeum ziemi SochaczewskiejMuzeum Regionalne w KutnieMuzeum ziemi Wieluńskiej
Wykonanie: AI