Żołnierze Wyklęci
Muzeum tradycjiMuzeum ziemi SochaczewskiejMuzeum Regionalne w KutnieMuzeum ziemi Wieluńskiej
Wykonanie: AI