"Polegli na Polu Chwały"
Cmentarze polskie na terenie łuckiego okręgu konsularnego

Poniższa lista cmentarzy, na których spoczywają osoby narodowości polskiej została sporządzona w znacznej mierze, zwłaszcza w odniesieniu do obwodu wołyńskiego i częściowo rówieńskiego, w oparciu o informacje gromadzone w ciągu wielu lat przez pana Anatola Sulika, zamieszkałego na Wołyniu opiekuna miejsc pamięci narodowej, któremu także w tym miejscu serdecznie dziękujemy za ich dokumentowanie i opiekę nad nimi. Jest ona sukcesywnie uzupełniana i ewentualnie korygowana. Zdajemy sobie sprawę, że lista miejsc pochówków, tych udokumentowanych i tych często zapomnianych, bądź też już lub jeszcze nieznanych, jest w rzeczywistości znacznie dłuższa. Będziemy więc naszą listę rozbudowywać w miarę pojawiania się nowych informacji. Ma ona układ alfabetyczny w następującej kolejności obwodów: wołyński, równieński, żytomierski. Przy miejscowościach bądź miejscach, w których udokumentowane imiennie pochówki nie są zbyt liczne, podajemy ich wykazy. W przypadku miejscowości, w których zachowało się na cmentarzach bardzo dużo grobów, zinwentaryzowanych już w jakiejś formie, odsyłamy do źródeł - do publikacji lub osób i instytucji, o których wiemy, że posiadają wykazy imienne zachowanych na tychże cmentarzach pochówków. Tam, gdzie jest możliwe, podajemy zwięzłe opisy miejsc pamięci cmentarzy. Najobszerniejszy opis towarzyszy „cmentarzowi polskiemu” w Żytomierzu, z racji jego historycznej wartości.

Tworzymy tę bazę danych z potrzeby dokumentowania miejsc pamięci i w przekonaniu, że wielu osobom, poszukującym grobów swoich bliskich i dalekich krewnych lub choćby tylko rodzinnych korzeni, ułatwi ona ich odnalezienie. Mamy też nadzieję, że wiedza o istnieniu tych miejsc ludzkiej pamięci, będzie mobilizowała żywych do opieki nad nimi. Apelujemy również do Rodaków i ukraińskich Przyjaciół, w każdym miejscu, o nadsyłanie informacji dokumentujących nieobecne jeszcze w tej bazie miejsca pochówków, ich zachowane lub kiedyś istniejące upamiętnienia. Apelujemy także o inwentaryzowanie zachowanych na cmentarzach grobów w tych miejscowościach, w których nikt dotąd takiej misji się nie podjął. Jakże często bowiem, na tych ziemiach, przez które tak wiele razy przetoczył się walec niszczącej historii, zachowane na grobach inskrypcje to wprawdzie niepełne, ale jedyne istniejące metryki urodzenia i jedyne istniejące akty zgonu żyjących tu niegdyś ludzi.

Obwód wołyński Abramowiec, kolonia niedaleko Radowicz, gm. Turijsk (Turzysk) – vide: Zasmyki
Aleksandrówka - mogiła ok. 70 Polaków zamordowanych w lipcu i sierpniu 1943 roku
Batyń - vide: Zasmyki
Bielin - cmentarz wojenny, na którym oprócz osób cywilnych znajdują się mogiły żołnierzy 27 WDP AK
Binduda - nieistniejąca obecnie wieś polska nad Bugiem, której ludność została wysiedlona przez Sowietów w 1940 roku; zachowało się 15 nagrobków i krzyży z okresu lat 1896 – 1934; ustalono nazwiska 9 pochowanych; symboliczna kwatera żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z metalowym krzyżem i tablicą z nazwiskami lub pseudonimami, Cmentarz rzymskokatolicki w Bindudzie: stan na 01.01.2004

 1. Bubeła Franciszek (+1930)
 2. Klekota Łucja (+?)
 3. Klekota Mikołaj (+1930)
 4. Klekota Władysław (+1934)
 5. Koniczuk Stanisław (+1926)
 6. Kuniczuk Ludwik (+1931)
 7. Kostecki Franciszek (+1934)
 8. Sosnowska Joanna (+1896)
 9. K (-) ka Ewa (+ d. 1 grudnia) inskrypcja „zacnej Słudze i przyjaciółce Kroczyńscy”.

Na cmentarzu tym pochowanych zostało kilkanaście osób ze wsi Ziemlica, które zginęły 29 sierpnia 1943 roku. Dokładna liczba oraz nazwiska nie są znane, pochówki nie upamiętniono.

Wykaz żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK pochowanych na cmentarzu w Bindudzie.

 1. Adamkiewicz Jan, ps. „Zemsta”
 2. Buczek Antoni, ps. „Pas”
 3. Burzyński Kazimierz, ps. „Burza”
 4. Gargol Zdzisław, ps. „NN”
 5. Gracz Antoni, ps. „Dusk”
 6. Grabowski Stanisław, ps. Junosza”
 7. NN, ps. „Jaskółka”
 8. Karaniewicz Antoni, ps. „Sosna”
 9. Korczak Walenty, ps. „Makolągwa”
 10. Kutasiuk Władysław, ps. „Trok”
 11. Kuszel Józef, ps. „NN”
 12. Mańkowski Zbigniew, ps. „Hektor”
 13. Matusiewicz Kazimierz, ps. „Śmiga”
 14. Matyszczuk Franciszek, ps. „NN”
 15. Olszacki Tadeusz, ps. „NN”
 16. Paluch Franciszek, ps. „Rucik”
 17. Pol Edward, ps. „NN”
 18. Podkański Józef, ps. „Kaktus”
 19. Rabek Witold, ps. „Witek”
 20. NN, ps. „Rak”
 21. Stanisławski, ps. ”Lew”
 22. Stocki Bronisław, ps. Brzoza”
 23. Swoboda Leonard, ps. „Lampart”
 24. Swoboda Jan, ps. Walka”
 25. NN, ps. „Swat”
 26. Świergotowicz Władysław, ps. „Śpiewak”
 27. Świrgoń Kazimierz, ps. „Łata”
 28. Trusiu Stanisław, ps.”Kowalski”
 29. Węgrowski Stefan, ps. „Funio”
 30. Wojtowicz Stanisław, ps. „Orzeł”
 31. Wojtowicz Zygmunt, ps. „Pająk”
 32. NN, ps. „Wolność”
 33. Zgarda Stefan, ps. „Burza”

Bucyń - cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 8 nagrobków i krypt z lat 1825-1907; ustalono 4 nazwiska (stan na 01.01.2004):

 1. Kowalska Rozalia z Korsaków (+1907)
 2. Kowalski Wincenty (+1907)
 3. Litwinowicz Jan (+1825), miejscowy pleban, żył 65 lat.
 4. Łęczycka Juliana z Kobylańskich (+1880)

Byteń – vide: Chobut, Hołoby
Chobut - cmentarz rzymskokatolicki nieistniejącej dziś kolonii polskiej, położony obok wsi Radoszyn. Zachowały się 24 nagrobki z lat 1919 – 1941 oraz jeden grób z 1943 roku, który jest mogiłą zbiorową zamordowanych mieszkańców wsi. Ustalono nazwiska 25 pochowanych osób (stan na 01.01.2004):
 1. (-) ńska Helena (+ ?, dziecko)
 2. Bereda Józef (1924)
 3. Bereda Koleta (?)
 4. Bigos Jan (+1943)*
 5. Bigos Maria (+1943)*
 6. Broniarek Franciszka (+1920)
 7. Broniarek Władysław (+1920)
 8. Dąbrowski Jan (+1931)
 9. Dondalski Stefan (+1943)
 10. Kurcz (-) Józef (ur.1931, +19 ?)
 11. Maciejewski Piotr (+1931)
 12. Madej Franciszka (+1923)
 13. Myk Bolesław (+1943)*
 14. Myk Franciszka (+1943)*
 15. Myk Jan (+1943)*
 16. Myk Krystyna (+1943)*
 17. Ostrowska Maria (+1943)*
 18. Paprocka Marianna (+1919)
 19. Stoś Czesława (+1943)*
 20. Stoś Franciszka (+1943)*
 21. Szczepańska Franciszka (+1941)
 22. Szczepański Franciszek (?)
 23. Szczepańska Marta (+1930)
 24. Żandarczuk Franciszek (+1934)
 25. Żandarczuk Marianna (+1923)

* ofiary pacyfikacji wsi Chobut w dniu 18 marca 1943, pochowane w mogile zbiorowe; na tym cmentarzu pochowano także nieustaloną liczbę ofiar pacyfikacji wsi i kolonii Byteń, dokonanej w tym samym dniu.

Czersk - płyta na grobie legionowym; poszukiwane pozostałe mogiły żołnierzy
Czmykos - vide: Luboml
Doroginicze - wieś, w której znajduje się grób masowy osób zamordowanych w 1943 r.
Drużkopol (Żurawnyki) - krzyż postawiony na mogile Polaków zamordowanych w 1943 roku; obok zniszczonego kościoła pochowany został w 1939 roku mjr Tadeusz Ruge - Prezydent Miasta Poznania,
Fundum - kolonia w gminie Chotiaczów; krzyż upamiętniający Polaków zamordowanych w 1943 roku,
Gaj - kolonia w gminie Wielick. Mogiła około 600 Polaków zamordowanych 30 sierpnia 1943 roku,
Hołoby - cmentarz rzymskokatolicki; zachowały się 82 nagrobki z lat 1798 -1938; ustalono nazwiska 47 pochowanych,

 1. Bednarek Tomasz (+1919)
 2. Bieliński Bolesław (+192?)
 3. Błonkowa Anna (+1937)
 4. Borowska Wiktoria (+1890)
 5. Borowski Florian (+1889)
 6. Chrzanowski Stefan (+1923)
 7. Ciesielska Wiktoria z St(-) (+XIX w.)
 8. Czychońska Maria z Glinieckich (+1913)
 9. Dunajski Jan (+1929)
 10. Gawlikowska Marianna (+1910)
 11. Gawrońska Emilia z Wielobyckich (+1873)
 12. Główniewski Arseni (+1798, biskup brzeski).
 13. Gorgos Tekla (+1934)
 14. Gromadzki Jan (+1859)
 15. Iwaszkiewicz Helena z Celińskich (+1772)
 16. Iwaszkiewiczowie (rodzina, ok. 11 osób z nazwiskami na rozbitej i niepełnej płycie, znajdującej się na dziedzińcu kościoła w Hołobach)
 17. Iwaszkiewicz Michał (+1790)
 18. Jąk Roman (+1932)
 19. Jurgowski Alfons (+1925)
 20. Karwat Karolina (+1940)
 21. Kobylańska Zuzanna z Wańkowiczów (+XIX w.)
 22. Kondracka Ludwika (+1908)
 23. Kondycki Władysław „Tęcza” (+1915, oficer 4 p.p. LP, poległ pod Hulewiczami)
 24. Kowalska Janina (+193?)
 25. Krawczyk (kobieta) (1930)
 26. Krawczyk Gabriel (+1930)
 27. Malecki Józef Kalasanty (+1876)
 28. Mianowscy (rodzina) zrujnowana kaplica grzebalna
 29. Opacki Jan (+1933)
 30. Orkiewicz Stanisława z Markiewiczów (+1937)
 31. Ostromecki Aleksander (+1891)
 32. Pierożeski M (-) (+1877)
 33. Rzeszowska Maria z Konopackich (+1874)
 34. Słomka Katarzyna (+1928)
 35. Smolak Marcin (+1935)
 36. Stecka Adela (+1927)
 37. Szczepańska Stanisława (+1937)
 38. Szczepański Jan (+1926)
 39. Szymański Adam (+1937)
 40. Świetlikowski Jan (+1938)
 41. Tysz Katarzyna (+1930)
 42. Wawrzyńska Franciszka (+1911)
 43. Wielobycka (-) z Godlewskich (+1857)
 44. Wrześniewski Jan (+1919)
 45. Wrześniewski Konstanty (+1919)
 46. Zborowska Urszula (+1867)
 47. Żbikowski Leonard (+1934)

Na cmentarzu w Hołobach zostali pochowani również:

 1. Bartkowicz (Bartkiewicz)? Józef (zginął w lipcu 1943 we wsi Żmudcze)
 2. Bartkowicz (Bartkiewicz)? Maria (zginęła w lipcu 1943 we wsi Żmudcze)
 3. Bartkowicz (Bartkiewicz)? Mikołaj (zginął w lipcu 1943 we wsi Żmudcze)
 4. Bochna Adam (zginął w lipcu 1943 we wsi Żmudcze)
 5. Dondalski Zygmunt (z Kowla, zginął w Hołobach 3 marca 1944)
 6. Gajewska Eugenia z rodziną (zginęła we wsi Żmudcze w lipcu 1943)
 7. Gajewski Robert z rodziną (zginął we wsi Żmudcze w lipcu 1943)
 8. Jankowski Piotr (z Kowla, zginął w Hołobach w styczniu 1943)
 9. Mielnicki Władysław (z Wielicka, zginął we wsi Żmudcze w lipcu 1943),
a ponadto: ofiary pacyfikacji w dniu 18 marca 1943 roku wsi i kolonii Byteń; liczba pochowanych nieustalona, zginęło około 20 osób, oraz 11 nieznanych z nazwiska osób zamordowanych 30 sierpnia 1943 roku we wsi Gaj.

Horodno - vide: Luboml Hulewicze - wieś w gminie Powursk rejonu kowelskiego, w której znajduje się cmentarz rzymskokatolicki; Hrywiatki - prawdopodobnie znajdują się pochówki legionowe Janówka - vide: Zasmyki Jeziorna - polski cmentarz wojskowy, położony za wsią Ozirne, Kamień-Kaszyrski - cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 56 nagrobków z lat 1845 – 2000; ustalono nazwiska 44 pochowanych (stan na 01.01.2003),

 1. Baczewska Antonina (+1905)
 2. Borowski Julian (+1901)
 3. Borsuk Michał (+1932)
 4. Chęcińki Stanisław (+1935)
 5. Czerny Władysław (+1932)
 6. Dworzycka Franciszka (+1866)
 7. Dworzycki Józef (+1864)
 8. Gadon Wojciech (+1875)
 9. Gąsiorowski Jan (+1937)
 10. Gilewicz Antoni Adam (+1895)
 11. Gliński Dionizy (+1931)
 12. Gorbaczewska Paulina (+1977)
 13. Gorbaczewski Michał (+2000)
 14. Juniewicz (mężczyzna) (1909), obok znajdują się nagrobki Juniewiczów z końca XX wieku z inskrypcjami w języku ukraińskim
 15. Kowałek Aniela (+1980)
 16. Kowałek Stanisław (+1980)
 17. Krasiccy (rodzina) (+?, zniszczone grobowce z XIX w.)
 18. Kurdwanowski Tomasz (+1858)
 19. Łaskarzewski Florian (+1893)
 20. Michałowska Michalina z Krasickich (+1909, nagrobek odnowiony w latach 90. XX w.)
 21. Michałowski Stanisław Teofil (+1912)
 22. Myślińska Ludwika z Kucharskich (+1919)
 23. Myśliński Cezary (+1915)
 24. Niedzwiecki Jerzy (+1935)
 25. Niemirski Mikołaj Przemysław (+1939) nagrobek obok Mikołaja Niemirskiego
 26. Nimirski Mikołaj (+1939) nagrobek obok Mikołaja Przemysława
 27. Ostrowska Jadwiga (+1943, nagrobek z II poł. XX w.)
 28. Ostrowski Mikołaj (+1943, nagrobek z II poł. XX w.)
 29. Parniewska Wiktoria z Żylińskich (+1924)
 30. Podgórska Danuta Jadwiga (+?)
 31. Podgórski Antoni (+1940)
 32. Radomscy (rodzina) (+?, nagrobek z II poł. XX w.)
 33. Siatkowska Zofia z Miatkowskich (+1935)
 34. Skarżyski Władysław (1915, nagrobek zkońca lat 90-tych XX wieku).
 35. Skrzyński Bolesław (+1933)
 36. Stachniuk Stanisław (+1919)
 37. Stachniuk Alina (+1929)
 38. Sulikowska Olga (+1944, zmarła tragicznie)
 39. Terpiłowski Feliks (+1845)
 40. Wingłowski Jan (+1942)
 41. Wołczko Anna (+1939)
 42. Wołłowicz Julia z Mikulskich (+1864)
 43. Wysokiński Antoni (+1932), posterunkowy P.P. poległ w walce z bandytami, nagrobek odrestaurowano w latach 90-tych XX w.
 44. Żmikowski Tadeusz (+1923)

Karasin - zlikwidowany cmentarz legionowy;
Kąty - wieś niedaleko Lubomla; vide Luboml
Kisielin - tablica na dawnym cmentarzu przykościelnym upamiętniająca około 90 osób zamordowanych 11 lipca 1943 roku,
Kołki - kwatera wojskowa na cmentarzu prawosławnym,
Kołki - kwatera wojskowa na cmentarzu prawosławnym,
Kostiuchnówka - cmentarz legionowy, tzw. „Polski Lasek”, odbudowany w 1998 roku – około 14 mogił; cmentarz legionowy 2 Pułku Piechoty - pomnik legionowy pod Polską Górą – około 40 mogił
Koszyszcze - cmentarz legionowy, w pobliżu miejscowości Kołki,
Kowel „Na górce” - cmentarz 300 legionistów polskich, poległych i zmarłych w Kowlu i okolicach podczas I wojny światowej, mieszczący się na cmentarzu austriackim; do dziś zachowało się 185 mogił, w tym kilka zbiorowych,
Kupiczów - cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 17 nagrobków i krzyży drewnianych; ustalono nazwiska 7 pochowanych osób,

 1. Czerw(...) (...)era (żyła lat 60), betonowy krzyż ze zniszczoną tablicą
 2. Daniluk Łucja z d. Gurska (+1933)
 3. Dymik Jan (+1940)
 4. Jabłoński Wincenty (+1938)
 5. Siemiątkowska Magdalena z Jakubowskich (+1937)
 6. Szaturska Stanisława (+1936)
 7. Wielgatowa Rozalja (+1930) nagrobek odnowiono w 2002 roku,
 8. Wróbel Mieczysław (+1943) pierwszy komendant samoobrony w Zasmykach, zastrzelony przez policjanta z Kowla.

Lityń - vide: Zasmyki
Lubieszów - płyta na cmentarzu rzymskokatolickim oraz krzyż przy kościele, upamiętniające śmierć około 200 polskich mieszkańców w dniu 9 listopada 1943 roku,

 1. Andrzejkowski Platon (+1855)
 2. Andrzejkowski Platon (+1899)
 3. Borysewicz Ludwik (+1879) dziecko
 4. Godlewski Adam (+1931) organista
 5. Korszuń Roman (+1930)
 6. Łucewicz Maria z Mesów (+1910)
 7. Makowski Julian (+1902)
 8. Medwediuk Elżbieta, dziecko (+1943) inskrypcja w języku ukraińskim
 9. Medwediuk Renata, dziecko (+1943), nagrobek był odnawiany)
 10. Ordzianka Emilia (+1892) zmarła w Ojcowie
 11. Ozdzyński Michał (+1936)
 12. Sopocka Joanna z Małachowskich (+1846)
 13. Wiszniewska Róża z Onichimowskich (+1851)
 14. Wiszniewski Paweł (+1830) płk., poległ w Warnie w 1830 roku.
 15. Wysoki Jan (+1930)
 16. Zawacki Jan syn Pawła (+1843) ksiądz, dziedzic wsi Szłapania
 17. Zawistowicz Kazimierz (+1905) doktor medycyny
 18. Żmijowski (+1816) żył lat 63; na płycie herb Ślepowron

Wspólna mogiła około 200 znanych z nazwiska i nieznanych ofiar ludobójstwa 09.11.1943 r. na cmentarzu w Lubieszowie

 1. Adamczykowa wraz z dwojgiem
 2. Bogusławski Stefan z żoną i synem
 3. Bodzewiczowa
 4. Borowscy, brat i siostra
 5. Buttmanowa
 6. Dudek Jan
 7. Dylewscy Józef i Maria (zginęli przy własnym domu, ich pochówek w tej mogile nie jest pewny
 8. Falińska z dwojgiem dzieci
 9. Frankiewicz z sześciorgiem członków rodziny
 10. Gębski
 11. Godlewska
 12. Grabarz Czesława
 13. Horodelski z żoną i dwiema córkami
 14. Januchta Władysław z żoną Natalią i trojgiem dzieci
 15. Knysz Władysław
 16. Krawczykówna
 17. Kufel z żoną i dwojgiem dzieci
 18. Lesisz Roman i Maria
 19. Lipa Ignacy z trojgiem członków rodziny
 20. Małyszczycki Stanisław (ur.1888 r.)
 21. Nowowiejski
 22. Pachniewiczowa
 23. Pajdo
 24. Pitulejowna
 25. Pycz Ryszard
 26. Rogalska z siostrą i córką
 27. Rogula
 28. Skupińska Maria
 29. Snopkowie (czworo lub pięcioro członków rodziny)
 30. Topolscy, mąż i żona
 31. Wójcik Władysław
 32. Wróblowie, mąż i żona
 33. Zakonnice: s. Gano i s. Andrzeja
 34. Zakonnik pijar

Luboml - cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się około 110 nagrobków pochodzących z lat 1865 – 1954; ustalono nazwiska 106 pochowanych osób, w tym 3 policjantów Policji Państwowej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Na cmentarzu prawosławnym znajduje się nagrobek z inskrypcją w języku polskim, pochodzący z 1878 r.,

 1. (…)eszeriowa Maria (+1927)
 2. Biegański Władysław (+1924) posterunkowy P.P.; poległ w walce z bandytami, nagrobek odrestaurowano.
 3. Błazczuk Agnieszka (+1922)
 4. Borowik Aleksander (+1933)
 5. Borysow Antonina z Dębowskich (+1913)
 6. Chirman Jadwiga (+1914)
 7. Ciukiewicz Tomasz (+1906)
 8. Czerpak Ludwika (?)
 9. Deneka Józefa z Sobczuków (?)
 10. Deneka Michał (+1914)
 11. Denekowa Agnieszka (?)
 12. Dyczko Andrzej (+1906)
 13. Dżewińska Karolina z Olchowskich (+1907)
 14. Dżewińska Maria (+1911)
 15. Drzewiński Zygmunt (+1914)
 16. Gadzała Agnieszka (+1914)
 17. Gadzała Michał (+1925)
 18. Górska Urszula (+1865)
 19. Górski Józio (+1878) dziecko
 20. Grabowska Konstancja (+1924)
 21. Grabowska Agnieszka (+1924)
 22. Iwańczuk (+1922) nagrobek mocno uszkodzony
 23. Iwańczuk Maciej (+1926)
 24. Jabłońska Józefa (+1928)
 25. Jankowska Zofia z Marmurów (+1905)
 26. Jankowski Karol (+1954)
 27. Jankowski Tomasz (+1912)
 28. Kelus Edward (+1890) doktor medycyny
 29. Kochańska Stanisława (+1927)
 30. Kochański Stanisław (+1929) przewodnik P.P.; nagrobek uszkodzony,
 31. Kogociuk Józef (+1925)
 32. Kogotiuk Kazimierz (+1920)
 33. Kogotiuk Marcin (+1910)
 34. Kogotiuk Maria (+1909)
 35. Kogociuk Stefan (+1920)
 36. Kornijczuk Franciszka (+1919)
 37. Kornijczuk Karolina (+1915)
 38. Kornijczuk Marianna (+1932)
 39. Kozioł (+1920)
 40. Kozioł Jan (+1921)
 41. Krauze Marcelina z Jeryszewów (+1907)
 42. Krawczuk Katarzyna (+1915)
 43. Kurzel Marcin (+1921)
 44. Kurzel Maria (+1920)
 45. Kutasiuk Piotr (+1897)
 46. Łuszczyński Władysław (+1913)
 47. Macechoniuk Anna (+1925)
 48. Macechoniuk Andrzej (+1927)
 49. Matyszczuk (+1913)
 50. Matyszczuk Feliks (+1920)
 51. Matyszczuk Kazimierz (+1921)
 52. Matyszczuk Maciej (+1926)
 53. Matyszczuk Wiktor (ur. 1879)
 54. Missan Agnieszka z Deneków (+1909)
 55. Missan Franciszek (+1914)
 56. Mordacz Franciszek (+1911)
 57. Mordacz Józefa (+1911)
 58. Mordacz Piotr (+1911)
 59. Mordacz Rozalja (+1911)
 60. Nowakowska Stanisława (+1922)
 61. Nowakowski Jan (+1920)
 62. Panasiuk Karolina (+1923)
 63. Panasiuk Józef (+1916)
 64. Petruk Antonina (+1921)
 65. Pióro Helena z Jarkowskich (+1909)
 66. Prończuk Paweł (+1921)
 67. Prończuk Paweł (+1934)
 68. Prończuk Szymon (+1925)
 69. Radziszewski Franciszek (+1928)
 70. Romańczukowa Anastazja (+1925)
 71. Rudzka Karolina (+1919)
 72. Rudzki Augustyn (+1914)
 73. Rudzki Jan (+1920)
 74. Skotnicka Antonina (+1916)
 75. Skotnicki Piotr (+1913)
 76. Snochowski Józef (+1926) posterunkowy P.P.; poległ w walce z bandytami, nagrobek odrestaurowano.
 77. Stachniuk Karolina (+1937)
 78. Stachniuk Marcin (+1921)
 79. Stachniuk Rozalja (+1926)
 80. Staniuk Józef (+1941) zmarł śmiercią tragiczną
 81. Staniukówna Agnieszka (+1934)
 82. Stocka Maria (+1909)
 83. Stocki Józef (+1914)
 84. Stocki Stanisław (+1918) postawiono nowy nagrobek
 85. Suszkiewicz Agnieszka z Godzałów (+1914)
 86. Suszkiewicz Marianna z Jankowskich (+1931)
 87. Szwed Bronisław (?)
 88. Szwed Karolina z Łuszczyńskich (+1913)
 89. Szwed Senio (?) dziecko
 90. Szynkarek Adam (+1918)
 91. Tołysz Piotr (+1922)
 92. Tołysz Rozalja (+1926)
 93. Trylewicz Franciszek (+1909)
 94. Trylewicz Józef (+1915)
 95. Trylewicz Józefa (?)
 96. Waluch Jan (+1914)
 97. Wojtaszuk Michalina (+1940)

Osoby ze wsi Kąty pochowane na cmentarzu rzymskokatolickim w Lubomlu.

 1. Błaszczuk Marianna z d. Peruk, c. Łucji, lat 56 (+30.08.1943)
 2. Błaszczuk Rozalia, lat 17, c. Piotra i Marianny (+30.08.1943)
 3. Czuń Stefan, s. Wawrzyńca i Marianny z Kleciunów, lat 55 (+30.08.1943)
 4. Jaszczuk Franciszka z d. Parchoniuk, c. Wawrzyńca i Anny, lat 40, (+30.08.1943)
 5. Jaszczuk Magdalena z d. Peruk, c. Franciszka, lat 66 (+30.08.1943)
 6. Jaszczuk Wawrzyniec, s. Michała i Jadwigi z Bednarzów, lat 41, (+30.08.1943)
 7. Knapiński Jan, s. Piotra i Jadwigi, lat 45, (+20.04.1943), zginął we wsi Horodno
 8. Kraszczyńska Weronika, lat 45, (+29.08.1943) w kolonii Czmykos, gm. Bereźce.
 9. Kurpacz Anna z d. Stachniuk, c. Stanisława i Elżbiety, lat 74 (+30.08.1943)
 10. Parchoniuk Marianna, c. Jana i Agnieszki, lat 40 (+30.08.1943)
 11. Pawliczuk Marianna (Maria)?, c. Piotra, lat 40, (+30.08.1943)
 12. Prończuk Joanna, c. Wawrzyńca i Marii, lat 45 (+30.08.1943)
 13. Prończuk Kazimierz, s.Władysława i Michaliny zd. Prończuk, lat 7 (+30.08.1943)
 14. Stachniuk Stanisław, s. Jana i Antoniny, lat 42 (+30.08.1943)

Łokacze - miejsce masowych grobów Polaków zamordowanych w 1943 roku,
Łuków, vide Maciejów
Maciejów (Łuków) - cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 30 nagrobków z lat 1883 – 1938; ustalono nazwiska 18 pochowanych:

 1. Czank Julia (+1932)
 2. Grochowski Xawery (+1883) naczelnik stacji kolejowej Maciejów
 3. Jacennik Stanisława (+1922)
 4. Jacynik Konstanty (+1926)
 5. Jacynik Maria (+1930)
 6. Mazurek Bazyli (+1933) zginął pod kołami pociągu
 7. Mikłaszewska Julia ze Skarżyskich (+1885)
 8. Mościcka Maria (+1928)
 9. Mościcki Karol (+1931)
 10. Pacowski Grzegorz (+1914) nagrobek z dwudziestolecia międzywojennego
 11. Piotrowski Antoni (+1938)
 12. Potajewicz Pelagia (+1927) niemowlę
 13. Sokołowski Gracjan (+1922)
 14. Szewielec Ewa z Kędzierskich (+1938)
 15. Wieczorkowski Wilhelm Aleksy (+1933)
 16. Wojciechowski Józef (+1888)
 17. Ziemska Henryka z Kroplińskich (+1907)
 18. Ziemski Mikołaj (+1908)

Manewicze - cmentarz legionowy z 10 mogiłami koło kościoła rzymskokatolickiego,
Melnica - cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 39 nagrobków z lat 1808 – 1933; ustalono nazwiska 31 pochowanych, przeważnie okolicznych ziemian:

 1. Barczak Julia z Siemionków (+1931)
 2. Bońkowski Feliks (+1906)
 3. Czarnecka Helena z Dorożyńskich (+1891) piękny nagrobek z czarnego granitu, grobowiec rodzinny, całość mocno uszkodzona
 4. Czubak Elżbieta (+1927)
 5. Czyżewski Marceli (1887, data postawienia nagrobka)
 6. Gzik Stanisław (+1893)
 7. Jabłońska B(…) (+18(…))
 8. Jabłoński Michał (+1899)
 9. Jaworska Karolina z Elsnerów (+1897)
 10. Kuncewicz Leontyna z Taszewskich (+1921), h nagrobek rozbity (grób rodzinny?)
 11. Moszyńska Antonina z Myślińskich (+1888)
 12. Nadurska Pelagia z Iwanowskich (+1911)
 13. Narok Jan (+1925)
 14. Pajewska (…)a (+1819) płyta nagrobna z piaskowca, b. uszkodzona
 15. Pauli Wincentyna z Jakutowiczów (+1895) zachowała się jedynie żeliwna tablica inskrypcyjna
 16. Skorupska Celestyna z Chrościewiczów (+1896)
 17. Skorupski Stanisław (+1855)
 18. Skorupski Zygmunt (+1834)
 19. Surzycka Teresa z Sojkowskich (+1875)
 20. Surzycka Teresa z So(…) (+1843)
 21. Surzycki Tomasz (+1845)
 22. Teleżyńska Balbina z Rokoczewskich (+1866)
 23. Teleżyńska Benigna (XIX w.) piękny żeliwny nagrobek, poważnie uszkodzony
 24. Wróblewska Emilia z Taszewskich (+1924)
 25. Wróblewski Romuald (+1890)
 26. Wróblewski Tadeusz (+1933) por. Wojska Polskiego
 27. Zakaszewska Celina (+1856) żyła 4 lata
 28. Zakaszewska Julia (+1856) żyła 2 lata
 29. Zakaszewska Maria (+1856) żyła 6 lat
 30. Zakaszewski Celestyn (+1875)
 31. Zakaszewski Erazm (+1855)
 32. Zakaszewski Tomasz (+1808) fundator w 1806 r. cerkwi we wsi Sielec

Nowy Jagodzin - vide: Rymacze
Opalin - cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 38 nagrobków i krzyży drewnianych z lat 1909 - 1977; ustalono nazwiska 17 pochowanych osób,
Ostrówki - nieistniejąca już wieś w rejonie lubomelskim, zniszczona 31.08. 1943 r.; na cmentarzu w lesie zachowało się 12 nagrobków oraz kilkanaście leżących na ziemi starych, drewnianych krzyży z początku XX wieku. Ustalono nazwiska 5 osób pochowanych przed II wojną światową; na cmentarzu w Ostrówkach znajduje się zbiorowa mogiła 330 osób ekshumowanych w 1992 r. z mogiły w Ostrówkach i z mogiły w Woli Ostrowieckiej. W 2003 r. postawiono tu metalowy krzyż z kapliczką i z figurką Matki Boskiej.

 1. Brzosko Leopold (+1902)
 2. Dyczko Juliana, nazwisko panieńskie (+?) mogiła z wysokim, dębowym krzyżem z 1904 r. postawionym przez męża zmarłej; wycięta na nim inskrypcja mało czytelna.
 3. Łysiał (…) z Muzyków (+1926)
 4. Rossowiecka Franciszka (+1853)
 5. Rossowiecki Aleksander (+1853)
 6. Wolborski Kacper (+1936) ksiądz kanonik, proboszcz parafii Ostrówki. Nagrobek odrestaurowany w 2002 r.

Pawłiwka (Poryck) - miejscowość w rejonie iwanicziwskim; uroczyście odsłonięty w dniu 11.07.2003 r., w 60 rocznicę „tragedii wołyńskiej”, pomnik pojednania dwóch narodów obok cmentarza prawosławnego. Na miejscu dawnego kościoła i cmentarza przykościelnego pomniki upamiętniające zamordowanych Polaków

 1. Abramowicz Bolesław (+1923)
 2. Abramowicz Julianna (+?), żyła lat 72
 3. Antokowiczowie, rodzina (+1943) 5 osób
 4. Bas Włodzimierz z 2osobami z rodziny (+1943)
 5. Berbecka Aniela z Lutnickich (+1890)
 6. Berbecki Józef (+1896)
 7. Berbecki Leopold (+1878)
 8. Bernardt Piotr (+20.03.1943) zarządca majątku Lachów
 9. Biełaszowie, rodzina 7-osobowa (+11.07.1943)
 10. Bławat Genowefa (11.07.1943, zaginęła)
 11. Bławat Józef (+1943)
 12. Bławat Kazimierz (+1943)
 13. Bławat Waleria (11.07.1943, zaginęła)
 14. Bobrowska Apolonia z 2 czł. rodziny (+1943)
 15. Bocheński Roman z 4 czł. rodziny (+1943)
 16. Bujak Franciszek (+1943)
 17. Bujak Karolina (+1943)
 18. Bujak Maria (1943)
 19. Bujak Sławomir (+1943)
 20. Bujak Teresa (+1943)
 21. Chevallier Jan (+1847) proboszcz kościoła w Porycku
 22. Chevallier Karolina (+1842)
 23. Chevallier Paweł (+1809)
 24. Chmiel (kobieta) (+1943)
 25. Chmielewska Józefa (+1943)
 26. Chmielewski N. s. Józefy (+1943)
 27. Cybuchowska Kazimiera (+1943)
 28. Cybuchowska Stanisława (+1943)
 29. Cybuchowski Jan (+1920)
 30. Cybuchowski Roman (+1943)
 31. Dąbrowska-Cybulowska Teofilia (+1921)
 32. Dąbrowscy, rodzina (?)
 33. Dogmat Jerzy, s. Kazimierza i Ewy z Piotrkowskich (+20.03.1943), leśniczy we wsi Lachów, gm. Poryck.
 34. Dudzisz Czesława (+1943)
 35. Dudzisz Małgorzata (+1943)
 36. Dudzisz Stanisław (+1943)
 37. Figurscy, 5 czł. rodziny (+1943)
 38. Filipowicz Genowefa (+1943)
 39. Filipowicz Józefa (+1943)
 40. Filipowicz Katarzyna (+1943)
 41. Gąsiorowska Teresa (+1943)
 42. Gąsiorowska (N) (+1943) żona kowala ze wsi Bubnów,
 43. Gąsiorowska (N) (+1943) córka
 44. Gąsiorowska (N) (+1943) córka
 45. Głódz Aniela (+1943)
 46. Głódz Edward (+1943)
 47. Gołębiowska Barbara z d. Kozłowska (+1802)
 48. Gruszczyńska Józefa (+1943)
 49. Grzesiak Stanisław, ksiądz (+1943) wg innych danych 16.01.1944 r. zastrzelony
 50. Humiczewska Aniela (+1943)
 51. Ineńscy, 5 czł. rodziny (+1943)
 52. Jegierska Józefa (+1943)
 53. Jegierski Eugeniusz (+1943)
 54. Karpiński Jan z 39 czł. rodziny (+1943)
 55. Kmecik (N) (+1943) kobieta
 56. Koc Katarzyna z Wojtkowskich (+1893)
 57. Komoda Marian (+1943)
 58. Koziel Jacenty (+1931)
 59. Kozik Józef (+1824?)
 60. Krysztalik Józef (+1943)
 61. Kutyłowie, rodzina (?)
 62. Leś (N), mężczyzna (+1943)
 63. Leś Maria (+1943)
 64. Leś Alicja, dziecko (+1943)
 65. Leś Roza, dziecko (+1943)
 66. Lipkowscy, rodzina (+1943) 3 osoby, zmarli tragicznie
 67. Maciąg Anna (+1943)
 68. Maciąg Adela, dziecko (+1943)
 69. Martynowska Ewelina z Raciborskich (+1898)
 70. Martynowski Brunon (+190?)
 71. Matusiak Józef (+1943)
 72. Matusiak Michalina (+1943)
 73. Matusiak Maria (+1943)
 74. Matusiak Roman (+1943)
 75. Matusiak Tadeusz (+1943)
 76. Michałowscy, rodzina (+1896) data śmierci lub nagrobka
 77. Michałowski Tadeusz (+1943)
 78. Michałowska Kaliksta (+1943)
 79. Michałowska Barbara (+1943)
 80. Mikołajewicz Maniusia (+1895)
 81. Mucha Teofila (+1927)
 82. Ochowska Teresa (+1877)
 83. Ołaszczykowie, rodzina (?)
 84. Ostrowscy, rodzina (?)
 85. Palinka Aleksandra (+1943)
 86. Palinka Alicja (+1943)
 87. Palinka Bolesław (+1943)
 88. Palinka Józef (+1943)
 89. Palinka Zuzanna (+1943)
 90. Pałkowie, 8 czł. rodziny (+1943)
 91. Papużyński Kalikst (+1928)
 92. Piątkowska Jadwiga (+1943)
 93. Plackowski Stanisław z 2 czł. rodziny (+1943)
 94. Płońscy, 3 czł. rodziny (+1943)
 95. Pustułka Józef (+1932)
 96. Pustułka Zofia (+1932)
 97. Radyszkiewicz Maria (+1943)
 98. Raszkowska Maria z Eysmonthów (+1880)
 99. Ratusińska Eugenia z 3 czł. rodziny (+1943)
 100. Rudek Adam (+1943)
 101. Ryś Adam (+1943)
 102. Ryś (N) (+1943)
 103. Sarzyńska Tekla (+1943)
 104. Sekuła Zbigniew (+1943)
 105. Skorupki Kazimierz (+1896)
 106. Skórzyński Jan i 3 czł. rodziny (+1943)
 107. Sobczuk (N) (+1943)
 108. Spitzera Janina z Zaretańskich (+1910)
 109. Stański Bolesław (+1943)
 110. Starzyńska Aniela (+1943)
 111. Starzyńska Helena (+1943)
 112. Starzyńska Teodozja (+1943)
 113. Starzyński Bolesław (+1943)
 114. Starzyński Edward (+1943)
 115. Stepko Bronisław i 2 czł. rodziny (+1943)
 116. Suchodolska Pelagia (+1943)
 117. Suchodolski (N), dziecko (+1943)
 118. Suchodolski (N), mężczyzna (+1943)
 119. Szawłowski Bolesław, ksiądz (+1943)
 120. Szmydel Alfred Antoni (+1943)
 121. Szmydel Janina (+1943)
 122. Wojewódka Aniela (+1943)
 123. Wojewódka Mieczysław (+1943)
 124. Wojtkowska Józefa z Zerów (+1881)
 125. Wojtkowska Franciszka (+1877)
 126. Wojtkowska Stefania (+188?)
 127. Wojtkowski Jan (+1901)
 128. Wojtkowski Edward (+1864)
 129. Wojtkowski Piotr (+1882)
 130. Woźnicowie, 7 czł. rodziny (+1943)
 131. Zabielska Antonina (+1937)
 132. Zając (N) (+1943)
 133. Zakrzewicka Anna (+1943)
 134. Zakrzewicka Helena (+1943)
 135. Zakrzewicka Jadwiga (+1943)
 136. Zakrzewicka Maria (+1943)
 137. Zakrzewicka Stefania (+1943)
 138. Zakrzewicka Zofia (+1943)
 139. Zawada Andrzej (+?)
 140. Zawada Jan (+?)
 141. Zambrzycka Janina i 2 czł. rodziny (+1943)
 142. Ziemiańska Albina (+1943)
 143. Ziemiańska Helena (+1943)
 144. Ziemiańska Stefania (+1943)
 145. Ziemiańska Weronika (+1943)
 146. Ziemiański Adam (+1943)

Podryże - był tu pojedynczy grób legionowy; został przeniesiony do Polskiego Lasku w Kostiuchniwce
Poluchno - wieś w gminie Podberezie; krzyż upamiętniający około 90 Polaków zamordowanych 12 lipca 1943 roku,
Poryck - vide Pawliwka
Powursk - miasto w rejonie kowelskim z cmentarzem rzymskokatolickim.
Przebraże - wieś w rejonie łuckim; cmentarz żołnierzy AK i mieszkańców Przebraża
Radowicze - vide: Turzysk (Turijsk) oraz Zasmyki
Rożyszcze - miasto rejonowe; cmentarz rzymskokatolicki;
Rudnia - wieś w gminie Kisielin. Krzyż upamiętniający zamordowanie 140 Polaków 12 lipca 1943 roku,
Rymacze - cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 59 nagrobków i krzyży z okresu lat 1923 – 2002; ustalono nazwiska 28 pochowanych osób, wg stanu na 01.01. 2003 r.:

 1. Cz(…) Adam (+1923), żył lat 42
 2. Gadzała Jan (+1927) nagrobek z końca lat 90. XX w.
 3. Gadzała Wiktor (+?), żył lat 34, zmarł rażony granatem
 4. Iwko Jan (+1941) nagrobek z lat 90. XX w.
 5. Koguciuk Stanisław (+1944) niemowlę, krzyż z tabliczką z lat 90. XX w.
 6. Kołtun (+?), drewniany krzyżyk z blaszaną tabliczką, napis foliowany
 7. Matyszczuk Franciszek (+1943), żył lat 43
 8. Mech Anna (+1937) nagrobek z lat 90. XX w.
 9. Mordacz Jadwiga (+1935) nagrobek z 2000 r.
 10. Mordacz Jan (+1925) nagrobek z 2000 r.
 11. Prończuk Anna z d. Staniuk (+1942) krzyż z lat 90. XX w.
 12. Romańczuk Wincenty i 2 dzieci (+?.10.1943), zginęli w kolonii Nowy Jagodzin
 13. Rudzki Karol (+1941), nagrobek z lat 90. XX w.
 14. Rudzki Mikołaj (+1941), nagrobek z lat 90. XX w.
 15. Różyński Czesław ps. „Ogończyk” (+1944), nagrobek z lat 90. XX w.
 16. Stachniuk Karolina (+1938), drewniany krzyż z tabliczką z lat 90. XX w.
 17. Szewczuk Stanisław (+1943)
 18. Szewczuk Stefan (+1943), nagrobek z lat 90. XX w.
 19. Sznuruk Serafima (+1945), nagrobek z lat 90. XX w
 20. Sznuruk Wasyl (+1944), nagrobek z lat 90. XX w.; inskrypcja w j. ukraińskim
 21. Szynkaruk Jan ?(+1943)
 22. Szynkaruk Leon ?(+1943) metalowy krzyż rurowy z lat 90. XX w.
 23. Szynkaruk Paweł ?(1943)
 24. Szynkaruk Petronela ?(1943)
 25. Szynkaruk Stanisław ?(1943)
 26. Tołysz Maria (+?) betonowa płyta z lat 90. XX w. z drewnianymi krzyżami
 27. Tołysz Marianna (+?)
 28. Tołyż (Tołysz) Anna (+1927)
 29. Tołyż (Tołysz) Piotr (+1939), drewniany krzyż z lat 90. XX w.

Na cmentarzu znajduje się też kilkadziesiąt symbolicznych krzyży oraz pomnik w formie wysokiego krzyża, imitujący tory kolejowe z trzema tablicami z nazwiskami poległych w 1944 roku w walkach z Niemcami żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK:

 1. Aleksiewicz Jerzy, ps. „Gołąb”, I/23 p.p.
 2. Baranowski Stefan, ps. „Pokrywka”, kompania łączności p. Jagodzin
 3. Belcer Aleksander, III/50 p.p.
 4. Belcer Tadeusz, III/50 p.p.
 5. Bizior, ps. „NN”, II/43 p.p.
 6. NN, ps. „Bojko”, II/50 p.p.
 7. NN, ps. „Bolek”, II/50 p.p.
 8. Borysiak Krzysztof, ps. „Krystian”, kompania warszawska
 9. Brudek Marian, II/43 p.p.
 10. Brzuskowska Antonina, ps. „Olga”, II/23 p.p.
 11. Buczek Marian, II/43 p.p.
 12. Chmielewski Bolesław, ps. „Zagłoba”, I/50 p.p.
 13. Cytrycki Józef, ps. „Żbik II”, I/24 p.p.
 14. Czujkowski Henryk, II/43 p.p.
 15. Dekas Stanisław, I/50 p.p.
 16. Frankowski Eugeniusz, II/43 p.p.
 17. Gajdzik Lucjan , ps. „Lutosław”, plut. żandarmerii 23 p.p.
 18. Gąsiorowski Józef, II/50 p.p.
 19. Głowiński Roman, 23 p.p., rusznikarnia
 20. Gołko Bolesław, II/43 p.p.
 21. Gronostaj Henryk, II/43 p.p.
 22. Hajdamowicz Jan, I/45 p.p.
 23. Jankowski Klemens, ps. „Werbel”, I/50 p.p.
 24. NN, ps. „Jarki”, I/21 p. ułanów
 25. NN, ps. „Jaskier”, I/21 p. ułanów
 26. Jesionowski, ps. „NN”, I/50 p.p.
 27. Kaganiuk Józef, ps. „Świstak”, I/43 p.p.
 28. Kaleta Franciszek, ps. „Grom”, I/43 p.p.
 29. Kasner Gustaw, ps. „Orlik”, I/23 p.p.
 30. Kodeniec Leon, I/23 p.p.
 31. Kołtun Izydor, ps. „Kurek”, I/43 p.p.
 32. Koladyński Kazimierz, ps. „Sroka”, I/24 p.p.
 33. Korona Tadeusz, ps. „Halicz”, I/43 p.p.
 34. NN, ps. „Kos”, kwatermistrzostwo
 35. Krochmal Jerzy, I/50 p.p.
 36. Kubłowa (sanitariuszka), II/23 p.p.
 37. Kudrel Bronisław, ps. „Kędzior”, I/50 p.p.
 38. Kuraj Jan, II/50 p.p.
 39. Kuźmiński Jan, ps. „Chmura”, II/50 p.p.
 40. Lewczuk Stanisław, ps. Krzak”, I/43 p.p.
 41. Lis Antoni, ps. „Tchórz”, II/50 p.p.
 42. Lisowski Franciszek, ps. „Iks”, I/50 p.p.
 43. NN, ps. „Makolągwa”, I/43 p.p.
 44. Matczuk Konstanty, I/43 p.p.
 45. Matyszczuk Józef, ps. „Spłonka”, I/43
 46. Mariański Zbigniew, II/43 p.p.
 47. Mizerski Tadeusz, I/23 p.p.
 48. Niewielski Leon, I/50 p.p.
 49. Niklewicz Bolesław, II/23 p.p.
 50. Obruśnik Kazimierz, II/23 p.p.
 51. Olobry, ps. „NN”, I/23 p.p.
 52. Orlik Wacław, I/23 p.p.
 53. Pawliczuk Stanisław, ps. „Zamek”, I/43 p.p.
 54. Petruk Piotr, ps. „Kożuch”, I/43 p.p.
 55. Pietkiewicz Stanisław, II/43 p.p.
 56. Piotrkowski Stefan, ps. „Kolejarz”, kpr.pchor. Sztab Dywizji, ochrona p. Jagodzie
 57. Romankowski Eugeniusz, I/24 p.p.
 58. Romańczuk Stanisław, ps. „Groźny”, I/43 p.p.
 59. Rowiński Bolesław, I/50 p.p.
 60. Różyński Czesław, ps. „Ogończyk”, I/43 p.p.
 61. Siatka Józef, II/43 p.p.
 62. Skibicki Henryk, I/23 p.p.
 63. NN, ps. „Smok”, I/50 p.p.
 64. Sosnowski Tadeusz, ps. “Wulkan”, I/23 p.p.
 65. Stachurski Stanisław, ps. „Jagoda”, II/50 p.p.
 66. Steć Antoni, ps.”Kwiczoł”, I/43 p.p.
 67. Stykowski Antoni, II/50 p.p.
 68. Stykowski Jan, II/50 p.p.
 69. Szulecki Czesław, II/50 p.p.
 70. Śladkowski Józef, I/50 p.p.
 71. Tomaszewski Longin, Sztab Dywizji, plut. żandarmerii
 72. Tylman Adam Jan, ps. „Kalina”, kwatermistrz, zgrupowanie „Gromada”
 73. Wacławski Antoni, ps. „Kam”, chor. plut. łączności, zgrupowanie „Osnowa”
 74. Walko Piotr, I/21 p. ułanów
 75. Wawrzyn Władysław, I/21 p. ułanów
 76. Weremko Stanisław, I/43 p.p.
 77. Wiśniewski Franciszek, ps. „Olszynka”, II/50 p.p.
 78. Wiśniewski Wacław, I/21 p. Ułanów
 79. Zbroniec Henryk, pluton żandarmerii zgrupowania „Osnowa”
 80. Zienkiewicz Wanda, ps. „Kalina”, II/23 p.p.
 81. Żułkos Lech, ps. „Żaba”, I/24 p.p.

Skircze - wieś w rejonie horochiwskim, gdzie na miejscowym cmentarzu są groby powstańców styczniowych,
Sokul - miejscowość w rejonie rożyszczańskim, cmentarz rzymskokatolicki,
Trojanówka - cmentarz legionowy (odnowienie zachowanego pomnika),
Turzysk (Turijsk) - cmentarz rzymskokatolicki,na którym zachowało się 40 nagrobków; ustalono nazwiska 36 pochowanych. Odnaleziono płytę legionistów poległych w 1919 roku z napisem: „Tu spoczywa 14-tu legionistów polskich poległych za Ojczyznę w Turzysku w 1919 roku.”,

 1. Bartuszewski Władysław (+1925)
 2. Burczak-Abramowicz Wawrzyniec (+?), żył lat 54, inskrypcja uszkodzona
 3. Chmielowska Julia z Wojciechowskich (+1870)
 4. Ciaś Bronisław (+1938) nagrobek z lat 90. XX w. łączy mogiły ojca i c.Zofii
 5. Ciaś Zofia, córka Bronisława (+1928)
 6. Cieszkowska Zofia z Jezierskich (+1875)
 7. Cieszkowski Edward (+1899)
 8. Drohojowski Władysław (+1884) hr., właściciel majątku Piórkowicze
 9. Emme Oskar Marian (+1919), poległ razem z 13 ułanami w Turzysku; na grobie betonowa płyta bez nazwisk pozostałych poległych
 10. Emiński Stanisław (+1898)
 11. Kisłowski Franciszek (+1914), żył lat 55
 12. Kisłowski Franciszek (+1914) żył lat 11
 13. Kisłowski Kazimierz (+1914) żył lat 8
 14. Kulik Stepanina z Jałowickich (+1911)
 15. Kurczyna Józefa z Ziętarów (+1924)
 16. Lasakowa Elżbieta z Łuszczów (+1932)
 17. Łukaszewicz Bogdan (+1938)
 18. Matuszyńska Feliksa (+1937)
 19. Matuszyński Władysław (+1930)
 20. Mazur Jan (+1922)
 21. Petlicki Antoni (+1911)
 22. Pomirski Ignacy (+1929)
 23. Popławski Jan (+1934), zmarł śmiercią tragiczną
 24. Przenicznik (Pszeniczni) Katarzyna (+1911)
 25. Rosłan Wojciech (+1929)
 26. Soborowski Karol (+1936)
 27. Soiński Edward (+1925)
 28. Soiński Ryszard (+1927) niemowlę
 29. Stelmaszczuk Edward (+1928)
 30. Szymański Onufry (+?), żył lat 72
 31. Terpiłowska Magdalena (+1937)
 32. Tworowski Konstanty (+1922)
 33. Urban Paweł (+1927)
 34. Wojtak Wojciech (+1923)
 35. Żurek Jan (+1927)

Groby nieznane i na razie nieupamiętnione.

 1. Leśniewski Antoni, lat 21 (+10.04.1943), z kol. Radowicze, gm.Turzysk
 2. Leśniewski Eugeniusz (+10.04.1943), lat 25, z kol. Radowicze, gm. Turzysk
 3. Leśniewski Marceli (+10.04.1943), lat 50, podoficer WP, zginął w kol. Radowicze, gm. Turzysk

Uściług - cmentarz rzymskokatolicki z kaplicą; zachowało się niewiele mogił i inskrypcji:

 1. Bartnik Władysław (+1937) drewniany krzyż z tabliczką w kaplicy.
 2. Hunko Marianna z Siedleckich (+1942) drewniany krzyż z tabliczką w kaplicy.
 3. Kamiński Kazimierz (+1944) zginął tragicznie, nagrobek z końca XX w.
 4. Sawicka Zofia (+1912)

Włodzimierz-Wołyński - cmentarz z licznymi (około 410) zachowanymi grobami Polaków. Informacje inwentaryzacyjne dostępne u opiekuna miejsc pamięci Anatola Sulika oraz w Konsulacie Generalnym RP w Łucku. Na cmentarzu znajduje się pomnik na zbiorowej mogile około 120 Polaków zamordowanych w 1943 roku.
Wola Ostrowiecka - wieś w gminie Huszcza w rejonie lubomelskim; zbiorowe mogiły mieszkańców zamordowanych 30.08.1943 r. Vide: Ostrówki.
Wołczeck - kwatera legionowa na cmentarzu wiejskim z nazwiskami 17 poległych legionistów,
Zachorów Nowy - wieś, w której znajduje się masowy grób zamordowanych w 1943 r.
Zagaje - wieś w gminie Podberezie; krzyż upamiętniający spalenie wsi i śmierć 260 jej mieszkańców 12.07.1943 roku,
Zasmyki - cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 69 nagrobków z lat 1934–2003 (ustalono nazwiska 91 pochowanych); mogiła ekshumowanych w 1996 roku 17 osób spośród 73 zamordowanych w 1943 roku polskich mieszkańców wsi Lityń; cmentarz wojenny żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z 65 krzyżami na symbolicznych mogiłach poległych oraz z tablicą z nazwiskami i pseudonimami.

 1. Bartoszewski Adam (+1943) nagrobek symboliczny
 2. Bartoszewska Weronika z d. Dąbrowska (+1943) nagrobek symboliczny
 3. Bednarek Mieczysław (+1943) nagrobek symboliczny z 2002 r.
 4. Biernacka Katarzyna z Nadratowskich (+1937)
 5. Biernacki Jan (+1936)
 6. Budzisz Stanisława (+1944) nagrobek z lat 90. XX w.
 7. Bujalski Geniuś (+1939)
 8. Daszkiewicz Ludwika (+1943) nagrobek symboliczny
 9. Ejsmont Kazimierz (+1936)
 10. Figurowscy (+lata 50. XX w.) mąż i żona z Zasmyków
 11. Gąsiorowska Aniela (+1943) metalowy krzyż z lat 90. XX w.
 12. Gąsiorowski Władysław (+1937) metalowy krzyż z lat 90. XX w.
 13. Gochna Konstanty (+1944) nagrobek symboliczny z 2001 r.
 14. Gruziński Józef (+1944) nagrobek odrestaurowano w latach 90. XX w, dodając tablicę inskrypcyjną Józefa Gruzińskiego
 15. Gruziński Marek (+1934).
 16. Jaworski Kazimierz (+1944) nagrobek symboliczny z lat 90. XX w.
 17. Kaczan Antonina z Szarwiłów (+1939) metalowa tabliczka zamontowana w końcu XX w. na starym betonowym krzyżu.
 18. Kamieńska Maria ze Skupiczów (+1937)
 19. Kołodziński Aleksander (+1943) symboliczny metalowy krzyż
 20. Kurzydłowski (Kużydłowski) ? (+1ata 50.XX w.), imię zapomniane
 21. Kozik Józef (+1937) nagrobek odrestaurowano w 2003 r
 22. Kwiatkowski Jan (+1938)
 23. Kwiatkowska Teofila (+1938)
 24. Lenkowski Paweł (+1937) nagrobek odrestaurowano w latsch 90. XX w.
 25. Lubian Jan (+1942) nagrobek symboliczny z 2001 r.
 26. Majewski Kasper (+1935)
 27. Mazurek Leopold, mąż Zofii (+1939) nagrobek symboliczny z 2003r.
 28. Mazurek Zofia (+1939)
 29. Onisk Irena (+1940) nagrobek symboliczny z 2003 r.
 30. Pasztelan Roman (+1944) niemowlę, nagrobek symboliczny z 2003 r.
 31. Pożywio Aleksander (+1939) nagrobek symboliczny z 2001 r.
 32. Pożywio Wacław (+1943) nagrobek symboliczny z 2001 r.
 33. Różańska Józefa z Brudków (+1934)
 34. Rypińska Marcela (+193(?), żyła lat 84
 35. Sakowicz Leon (+1943)
 36. Sakowicz Leonard (+1938)
 37. Sakowicz Stefania (+1936)
 38. Sakowicz Władysław (+1942)
 39. Światły Stanisław (+1936)
 40. Świder Mieczysław (+1944) nagrobek symboliczny z lat 90. XX w.
 41. Trumińska Janina (+1937)
 42. Wójcik Krysiunia (+1942) niemowlę
 43. Zahdanczuk Józef (+1938)
 44. Zamościńska Anna z d. Urban (+1944) małżeństwo, nagrobek z lat 90. XX w.
 45. Zamościński Władysław, mąż Anny (+1942)
 46. Żyłowicz Piotr (+1938)

Drewniany symboliczny krzyż z tabliczką inskrypcyjną, postawiony wcześniej na mogile we wsi Wierzbiczno, po ekshumacji przeprowadzonej w 2003 roku (podobno kości nie odnaleziono) – został przeniesiony na cmentarz w Zasmykach, gdzie ma być postawiony nagrobek symboliczny:

 1. Ciaś Jan (+1943)
 2. Ciaś Lucjan (+1943)
 3. Ciaś Tadeusz (+1943)
 4. Ciaś Stanisław (+1943)
 5. Dondalska Maria (+1943)
 6. Obuchowski Jan (+1943)
 7. Suchodoła Adam (+1943)
 8. Sudoł Maria (+1943)

Grób zbiorowy Polaków zamordowanych we wsi Radomle, na mogile postawiono metalowy krzyż z tablicą inskrypcyjną, pole grobowe ujęte w betonową rabatką:

 1. Dobrowolska Krystyna (+1943)
 2. Łukasiewicz Karolina (+1943)
 3. Raczyńska Czesława (+1943)
 4. Raczyńska-Szewczyk Wanda (+1943)
 5. Raczyńska Wiktoria (+1943)
 6. Wałęga Antoni (+1943)
 7. Wałęga Helena (+1943)
 8. Wałęga Józefa (+1943)
 9. Wałęga Stefania (+1943)

Mogiła zbiorowa ofiar wśród ludności polskiej we wsi Lityn, nagrobek z 2001 r.

 1. Markiewicz Anna (+1943)
 2. Markiewicz Stanisław (+1943)
 3. Markiewicz Tadeusz (+1943)
 4. Święciccy (rodzina) (+1943)
 5. Wawry (rodzina) (+1943)

Żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK polegli w walce i obronie ludności polskiej w latach 1943-1944 i pochowanych na cmentarzu w Zasmykach (dane wg tablicy na kwaterze wojennej):
 1. Adamiec, ps. „Kawka”
 2. Baliszewski Czesław, ps. Junosza”
 3. Baranowski Zbigniew, ps. „Biały”
 4. Bernat Eugeniusz
 5. Czajkowski Jan, ps. „Lipiec”
 6. Dmitrewicz Stanisław
 7. Dobrowolski Zygmunt, ps. „Zgrzyt”
 8. Dondalski Zygmunt, ps. „Dymsza”
 9. Drzymała, ps. Wąż”
 10. NN, ps. „Dolina”
 11. Dunajski
 12. Faryński i 2 żołnierzy
 13. Frej Henryk, ps. „Husak”
 14. Gissyng Bolesław
 15. Głowiński Antoni
 16. Gredziński Stanisław, ps. „Grot”
 17. Grochowski Stanisław
 18. Gudenicz Władysław, ps. „Gałązka II”
 19. Grudzień Czesław, ps. „Tygrys”
 20. NN ps. „Gołąb”, (obok ktoś wyrzeźbił: Dulba Stefan)
 21. Jankowski Piotr
 22. Janicki Stanisław, ps. „Kasko”
 23. Jendrzejewski Antoni
 24. Kacuś
 25. Kowalczyk Józef
 26. Kocioł Kazimierz
 27. Kolasa Kazimierz, ps. „Jawor”
 28. Krzysztofowicz Witold, ps. „Kowal”
 29. Krzysztofowicz Tadeusz, ps. „Lotnik”
 30. NN, ps. „Korona”
 31. NN, ps. „Laweta”
 32. Lipiec Jan, ps. „Orzeł”
 33. Lorenc Witold, ps. „Zawieja”
 34. Łochowski Bronisław, ps. „Żołądź”
 35. Łucarz Jan, ps. „Jur”
 36. Maciechowski Zdzisław, ps. „Wilga”
 37. Malinowski Henryk
 38. Miśkiewicz Mirosław, ps. „Tur”
 39. Młyński Antoni, ps. „Brzoza”
 40. Moniuszko Franciszek, ps. „Maj”
 41. NN, ps. „Motyl”
 42. Nagadowski Adolf, ps. „Kula”
 43. NN, ps. „Powój”
 44. Partycki Kazimierz
 45. Potapowicz Kazimierz, ps. „Wicher”
 46. NN, ps. „Piekarz”
 47. Pyszyński Stanisław, ps. „Gałązka”
 48. Romankiewicz Stanisław, ps. „Zając”
 49. Rudnicki Anastazy
 50. Sakowicz Stanisław
 51. Sawicki Władysław, ps. „Znicz”
 52. Sejnik Euzebiusz, ps. „Strzała”
 53. Sekuła Ryszard, ps. „Lampart”
 54. Samenowicz Tadeusz, ps. „Słowik”
 55. Siwek Jan, ps. „Mostowicz”
 56. Skowron Bogdan
 57. Starzyński Jerzy, ps. „Lord”
 58. Stechoń Bronisław
 59. Stępkowski Roman, ps. „Karlik”
 60. Suszczewski Mieczysław, ps. „King”
 61. NN, ps. „Sitacz” i 5 żołnierzy
 62. Szymkiewicz Julian, ps. „Ryży”
 63. Szwarc Mieczysław, ps. „Kozioł”
 64. NN, ps. „Tańka”
 65. NN,, ps. „Trzaska”
 66. Wielgat Antoni Bazyli, ps. „Jarząbek”
 67. Woźniakowski Stanisław, ps. „Tur”
 68. NN, ps. „Walet”
 69. NN, ps. „Wiatr”
 70. NN, ps. „Wrona”
 71. NN, ps. „Wilczek”
 72. Zakrzewski Witold, ps. „Zawieja”
 73. Zamościński Wacław
 74. Zapalski Leon
 75. Zieliński Tadeusz
 76. Żabicki Stefan

Wykaz osób, którzy zostali pochowani na cmentarzu rzymskokatolickim w Zasmykach (groby nieznane i nieupamiętnione):

 1. Frankowska Franciszka (+25.12.1943) zginęła w Janówce
 2. Frankowska Józefa (+25.12.1943) zginęła w Janówce
 3. Fundator Antoni (+25.12.1943) zginął w Janówce
 4. Grochowski Stanisław (+25.12.1943) zginął w Janówce
 5. Irańska Karolina (+?.09.1943) zginęła w kol. Radowicze, gm. Turzysk.
 6. Kutta Michał (+25.12.1943) zginął w kol. Batyń, (z nim jeszcze 8 osób, które prawdopodobnie też zostały pochowane na cmentarzu w Zasmykach)
 7. Łochowski Bronisław (+25.12.1943) zginął w Janówce
 8. Mostowska (imię nieznane) (+25.12.1943) zginęła w Janówce
 9. Przybysz Natalia (+25.12.1943) zginęła w Janówce
 10. Romankiewicz Antoni (ze wsi Radowicze) (+25.12.1943) zginął w Janówce
 11. Światły Józefa (+25.12.1943) zginęła w Janówce
 12. Światły Rozalia (+25.12.1943) zginęła w Janówce
 13. Tokarska Anastazja, lat 72 (+?.09.1943) zginęła w kol. Radowicze, gm. Turzysk
 14. Zarębiński Stanisław, lat 17 (+13.08.1943) zginął w walce w Zasmykach

W Zasmykach pochowanych zostało prawdopodobnie 48 osób, które 25.12.1943 zginęły w Janówce (dawniej Skobajewo). Na zasmyckim cmentarzu spoczywa także nieustalona liczba osób, które zginęły dnia 25.12.1943 w innych okolicznych wsiach i koloniach. Niektórzy dawni mieszkańcy Zasmyków uważali, że w latach okupacji niemieckiej, na zasmyckim cmentarzu pochowano około 300 poległych i pomordowanych Polaków.

Wykaz osób, które zginęły 24.07.1043 w kolonii Abramowiec pod Radowiczami, gm. Turzysk w czasie pacyfikacji miejscowości przez Niemców(pochowane na cmentarzu rzymskokatolickim w Zasmykach). Grób ofiar został uporządkowany w 2002 r. i na prośbę byłych mieszkańców Radowicz postawiono metalowy krzyż z tablicą inskrypcyjną.

 1. Dulkowski Władysław
 2. Dulkowska Hanna, żona Władysława
 3. Dulkowska Hanna, córka Władysława i Hanny
 4. Dulkowski Krzysztof, syn Władysława i Hanny
 5. Dulkowski Wincenty
 6. Dulkowska Aleksandra, żona Wincentego
 7. Dulkowska Alfreda, córka Wincentego i Aleksandry
 8. Gut Maria
 9. Łukaszewski Antoni
 10. Łukaszewski Józef, syn Antoniego
 11. Łukaszewski Hipolit, syn Antoniego
 12. Łukaszewska Teresa, córka Antoniego
 13. Mindor Teofil
 14. Perski Bronisław
 15. Perska Wanda, córka Bronisława
 16. Perski Henryk, syn Bronisława
 17. Perski Eugeniusz, syn Bronisława
 18. Różański Bernard
 19. Różańska Felicja, żona Bernarda
 20. Różańska (imię nieznane), matka Bernarda Różańskiego
 21. Różański (imię nieznane), syn Bernarda
 22. Sobótka Stanisław
 23. Sobótka Maria, żona Stanisława
 24. Sobótka Stefan, syn Stanisława i Marii
 25. Siatka Zofia
 26. Żabik (imię nieznane)


Źródło: www.luckkg.polemb.net
Muzeum tradycjiMuzeum ziemi SochaczewskiejMuzeum Regionalne w KutnieMuzeum ziemi Wieluńskiej
Wykonanie: AI