Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - Muzeum Pomnik. Wystawa "Sochaczew we wrześniu 1939 roku"
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - Muzeum Pomnik mieści się w klasycystycznym dawnym ratuszu z XIX w. Powstało w 1973r. z inicjatywy członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Sochaczewskiej. W 1977 r. otrzymało status muzeum państwowego. Gromadzi głównie zbiory dotyczące II wojny światowej, które prezentowane są na stałej wystawie "Pole bitwy 1939-1945" -"Gdy bój nad Bzurą wrzał".

Liczne wystawy czasowe przedstawiają m. in. polską sztukę współczesną, etnografie Polski i świata, zabytki ziemi sochaczewskiej. Eksponaty ze zbiorów Muzeum Ziemi Sochaczewskiej prezentowane są na wystawach w kraju i zagranicą m.in. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Muzeum Armii "Poznań" w Poznaniu. Muzeum Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku. Muzeum Wojska Polskiego w Sydney. Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Bitwy o Monte Cassino w Cassino.

Muzeum prowadzi badania nad pradziejami, historią Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej. gromadzi archiwalia, zabytki kultury materialnej oraz wydaje własne publikacje. Posiada bogatą dokumentację poległych i zmarłych z ran żołnierzy w czasie Bitwy nad Bzurą 1939 r. spoczywających na okolicznych cmentarzach.

Najważniejsza cześć wystawy to broń strzelecka, sprzęt, oporządzenie, umundurowanie, dokumenty i zdjęcia żołnierzy Wojska Polskiego walczących w Bitwie nad Bzurą i obronie Sochaczewa we wrześniu 1939 r. Przedmioty te, ukryte na polu bitwy przez żołnierzy i miejscową ludność, zostały odnalezione przez pracowników muzeum w drodze eksploracji, a także ofiarowane do jego zbiorów przez mieszkańców ziemi sochaczewskiej i rodziny poległych w bitwie, tworząc jedną z najbogatszych w kraju, unikatową kolekcję.

Do najcenniejszych eksponatów należą: płat sztandaru 59 Pułku Piechoty, grot od sztandaru 68 Pułku Piechoty, granatnik piechoty wz. 36 - dar Funduszu Obrony Narodowej, karabin przeciwpancerny "Ur" wz. 35, moździerz piechoty kal. 81 mm wz. 31, ckm "Maxim" wz. 08 na podstawie saneczkowej, płomień od fanfary i księga pamiątkowa 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, kasetka z pieczęciami II Dywizjonu 26 Pułku Artylerii Lekkiej, znaki tożsamości, meldunki i zdjęcia z walk o Sochaczew, dokumenty mjr Feliksa Kozubowskiego d-cy II batalionu 18 Pułku Piechoty poległego w obronie naszego miasta 15 września 1939 r., pamiątki po marynarzach oddziału wydzielonego "Wisła", przedmioty po jeńcach Oflagu VII A Mumau. obozów w Rosji i generałach: Romanie Abrahamie, d-cy Wielkopolskie Brygady Kawalerii i Stanisławie Grzmot - Skotnickim, d-cy Grupy Operacyjnej Kawalerii, zmarłym z ran 19 września 1939 r. w Tułowicach.

Obok pamiątek z września 1939 r. na wystawie stałej można zobaczyć I broń, umundurowanie, dokumenty oraz fotografie ukazujące Sochaczew i jego okolice w okresie okupacji hitlerowskiej, opisy działań ruchu oporu na ziemi sochaczewskiej. w szczególności Obwodu AK "Skowronek" i Zgrupowania AK "Kampinos", a także pamiątki po skoczkach spadochronowych "cichociemnych" i materiały dotyczące udziału mieszkańców ziemi sochaczewskiej w Powstaniu Warszawskim 1944 r.

Wystawę zamyka ekspozycja "Drogi do zwycięstwa 1945" zawierająca m. in. broń, dokumenty, odznaczenia, umundurowanie żołnierzy polskich - mieszkańców ziemi sochaczewskiej walczących na frontach II wojny światowej oraz w końcowej jej fazie o Monte Cassino, Bolonię. Wilhelmshaven, Berlin.

Wystawa Sochaczew we wrześniu 1939 r.

Sochaczew w ciągu naszych dziejów dzięki swemu położeniu stanowił strażnicę obronną strzegącą przeprawy przez Bzurę. Był ważnym punktem strategicznym we wszystkich nam znanych działaniach wojennych a także w Bitwie nad Bzurą. W pierwszych dniach kampanii wrześniowej 1939r. dwie polskie armie "Poznań" i "Pomorze", maszerując z Wielkopolski i Pomorza ku Wiśle zostały wyprzedzone na drodze odwrotu przez wojska niemieckie prące ku Warszawie.

Chcąc zapewnić sobie swobodę manewru w kierunku Warszawy, jej obrony i dalszych działań w głębi kraju, dowódca armii "Poznań" gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba zwrócił się do Naczelnego Wodza z propozycją wykonania zwrotu zaczepnego na skrzydło 8 armii niemieckiej. 8 września Naczelne Dowództwo wyraziło zgodę na wykonanie manewru zaczepnego siłami obu armii. Zapoczątkowało to wielką, blisko dwa tygodnie trwającą bitwę wzdłuż Bzury od Łęczycy aż po jej ujście do Wisły oraz północne przedpola stolicy.

Po stronie niemieckiej w bitwie tej udział wzięły: 8 i 10 armia z grupy armii "Południe", jednostki z grupy armii "Północ" oraz lotnictwo 1 i 4 floty powietrznej. W szczytowym momencie walk blisko 1/3 sił niemieckich skupiła się nad Bzurą. Sochaczew w tej bitwie odegrał znaczącą rolę albowiem stanowił dogodne miejsce przeprawy przez Bzurę i do jego utrzymania wyznaczono 2 batalion 18 pułku piechoty przy wsparciu II dywizjonu 26 pułku artylerii lekkiej z 26 Dywizji Piechoty armii "Poznań".

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - Muzeum Pomnik
PI. Kościuszki 2 96-500 Sochaczew
www: www.muzeum.e-sochaczew.pl
e-mail:

Zapraszamy do zwiedzania naszych wystaw
  • we wtorki, czwartki, soboty i niedziele w godz. 10.00 - 16.00,
  • w środy i piątki w godz. 10.00 - 15.00.

Ceny biletów:
  • normalny 6.00 zl,
  • ulgowy 4.00 zł.

Informujemy o możliwości zwiedzania ekspozycji w poniedziałki po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, tel.: 046 862 33 09.

Źródło informacji: serwis internetowy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - Muzeum Pomnik
Muzeum tradycjiMuzeum ziemi SochaczewskiejMuzeum Regionalne w KutnieMuzeum ziemi Wieluńskiej
Wykonanie: AI