Strzelcy Kaniowscy w Bitwie nad Wartą 1939 roku
Mija już 70 lat od tragicznych wydarzeń Września 1939 r., kiedy to świeżo odzyskana przez Polskę niepodległość została znów zagrożona. W dniu 23 sierpnia 1939 r. sąsiadujące z nami państwa: Niemcy i ZSRR, podpisały pakt w sprawie rozbioru Polski. Agresja wojskowa od zachodu w dniu 1 września, a od wschodu w dniu 17 września była następstwem tego paktu.
Obszar dzisiejszego województwa łódzkiego znajdował się na zachodnich rubieżach ówczesnej Polski. Rzeka Warta stanowiła główną linię obrony od zachodu. Zadanie jej obrony powierzono Armii „Łódź" pod dowództwem gen. dyw. Juliusza Rómmla.
Armia „Łódź" w pierwszych dniach września 1939 r. przyjęła na siebie najbardziej gwałtowny napór wojsk niemieckich. Dowództwo niemieckie planowało bowiem zająć jak najwcześniej dwa główne miasta Polski: leżącą wówczas blisko granicy Łódź i stolicę kraju - Warszawę.
Na prawym skraju Armii „Łódź" dostępu w głąb kraju broniła 10 Dywizja Piechoty (DP) pod dowództwem gen. bryg. Franciszka Dindorfa-Ankowicza, w której skład wchodziły: 28 pułk Strzelców Kaniowskich (28 pSK) z Łodzi, dowodzony przez ppłk. Wincentego Kurka, 30 pułk Strzelców Kaniowskich z Warszawy pod dowództwem ppłk. Włodzimierza Szmyda, 3 I pułk Strzelców Kaniowskich z Sieradza dowodzony przez ppłk. Wincentego Wnuka, 10 pułk artylerii lekkiej (pal) z Łodzi dowodzony przez ppłk. Józefa Kosarka oraz jednostki dyspozycyjne: bataliony obrony narodowej „Wieluń I", „Wieluń II", „Kępno" i „Ostrzeszów", I pułk kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza ppłk. Feliksa Kopcia, 4 batalion strzelców dowodzony przez mjr. Wincentego Mischke oraz 91 i 92 kompania czołgów rozpoznawczych. 10 DP broniła kraju w oparciu o linię rzeki Warty na odcinku blisko 29 km, od miejscowości Glinno na północy do Pstrokoń na południu.

Źródło informacji: Maciej Milak: "Szlakiem Strzelców Kaniowskich 1939" Wydawca: ARW Prof-Art. Sieradz, ISBN 978-83-89954-42-8

Muzeum tradycjiMuzeum ziemi SochaczewskiejMuzeum Regionalne w KutnieMuzeum ziemi Wieluńskiej
Wykonanie: AI