Na kartach historii
Podsumowano Tydzień Patriotyczny (18 listopada 2011)

W Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi podsumowano wydarzenia, które odbyły się w ramach programu "Tydzień Patriotyczny". Tegoroczna akcja Związku Strzeleckiego, Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Łódzkiego odbyła się pod honorowym patronatem wojewody łódzkiego.

Tydzień patriotyczny to seria wydarzeń przygotowana dla łodzian, których wspólnym mianownikiem jest patriotyzm. Jak mówili organizatorzy akcji "głównym celem tygodnia patriotycznego było zainspirowanie Łodzian do patriotyzmu zarówno wobec wielkiej ojczyzny - Polski, jak i małych ojczyzn – Łodzi, osiedla, sąsiedztwa”.

Spotkanie z osobami,które pomagały w organizacji tej szczytnej akcji, było czasem refleksji, formułowania wniosków i podziękowań. Harcerze szczególne słowa uznania wystosowali do obecnej na spotkaniu wojewody łódzkiej Jolanty Chełmińskiej, która swoim autorytetem przez cały czas trwania akcji wspierała ich działania.

W tym roku w programie "Tygodnia Patriotycznego” znalazło się między innymi: sprzątanie grobów na Starym Cmentarzu w Łodzi, piknik niepodległościowy, podczas którego zaprezentowano różne grupy rekonstrukcyjne związane z historią wojskowości, wspólne śpiewanie pieśni z okresu walk o Niepodległość, czy gra miejska "Awaria systemu.

Muzeum tradycjiMuzeum ziemi SochaczewskiejMuzeum Regionalne w KutnieMuzeum ziemi Wieluńskiej
Wykonanie: AI