Muzeum Regionalne w Kutnie
Muzeum Bitwy nad Bzurą mieści się w budynku klasycystycznego mauzoleum, wzniesionego w roku 1840, jako kaplica grobowa dla ówczesnych właścicieli Kutna - Walentyny z Gliszczyńskich i Feliksa Mniewskich. Po przeprowadzonym w latach 1967-1969 remoncie obiektu w 1969 otwarto tu Muzeum Bitwy nad Bzurą.

Jest to rotunda, czyli budynek na planie koła z wejściem w formie portyku, nakryty kopułą z latarnią. Wnętrze zdobią klasycystyczne dekoracje wykonane w stiuku. Budynek jest częścią założenia pałacowego, w którego skład wchodzi pobliski późnobarokowy pałac.

Ekspozycja muzealna ukazuje przebieg dramatycznych walk, jakie toczyły nad Bzurąoddziały polskie dowodzone przez generała dywizji Tadeusza Kutrzebę. Zebrane pamiątki, zdjęcia, elementy uzbrojenia, umundurowania dokumentują największą bitwę Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

Podczas walk w czasie bitwy nad Bzurą poległo około 14 000 żołnierzy polskich wśród nich trzech generałów: M. Bołtuć, S. Grzmot-Skotnicki, F. Wład, około 150 000 dostało się do niewoli, a kilkadziesiąt tysięcy odniosło rany.

Do ciekawszych eksponatów możemy zaliczyć:
  • kurtkę mundurową wz. 1936 pułkownika dyplomowanego Mieczysława Mozdyniewicza,
  • ciężki karabin maszynowy systemu Browning wz. 1930 oraz
  • granatnik wz. 1936 kaliber 46 mm.
Większość prezentowanych na wystawie zbiorów przekazali sami uczestnicy bądź rodziny uczestników Bitwy nad Bzurą. Duża część pamiątek pochodzi ze znalezisk na terenie walk. W 2002 roku ekspozycja została wzbogacona o kopie umundurowania i elementy wyposażenia wojsk niemieckich z września 1939 roku.

W styczniu 2008 roku w Muzeum dokonana została zmiana układu ekspozycyjnego, wymieniono gabloty, uzupełniono eksponaty i zamontowano nowe oświetlenie.

Muzeum Bitwy nad Bzurą
oddział Muzeum Regionalnego w Kutnie
tel. 024 253 31 41 lub 024 254 79 64
e-mail:
www: http://www.muzeumkutno.com/bzura.htm

Źródło informacji oraz fotografii: http://www.muzeumkutno.com/bzura.htm
Muzeum tradycjiMuzeum ziemi SochaczewskiejMuzeum Regionalne w KutnieMuzeum ziemi Wieluńskiej
Wykonanie: AI